Naszym drogowskazem
jest dobro ludzi i środowiska

Osoby zajmujące się produkcją oraz handlem żywnością biorą na siebie szczególną odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Cieszymy się, że możemy sprostać temu zadaniu i codziennie pracować nad tym, aby produkcja była jak najbardziej efektywna i oszczędzająca zasoby ludzkie, poprawiając standardy społeczne.

Społeczna
odpowiedzialność.

W produkcji żywności ludzie pracują dla ludzi. Dlatego przy wyborze naszych dostawców i naszej codziennej współpracy zawsze dążymy do trwałej poprawy warunków pracy i standardów socjalnych. Dotyczy to również naszych zmotywowanych pracowników, którzy identyfikują się z naszymi celami korporacyjnymi i naszymi wysokimi wymaganiami jakościowymi.

Myślimy i działamy
w sposób zrównoważony.

Produkcja przyjazna dla środowiska i wydajne łańcuchy dostaw zapewniają optymalne warunki do oszczędzania i ochrony cennych zasobów. Dlatego we współpracy z naszymi partnerami nieustannie dążymy do optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych. W tym celu konieczne jest wdrożenie wielu drobnych działań, które mają duży wpływ na końcowy sukces.